โพสแล้วรวย ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี คือเว็บบอร์ด SMF สำหรับ ลงโฆษณาสินค้าและบริการฟรี หาลูกค้า โปรโมทธุรกิจ ซื้อขายแลกเปลี่ยนของมือสอง ลงประกาศขายของเก่า หรือประกาศรับซื้อของหรือรับสมัครงาน ลงประกาศรับซื้อ รถ บ้าน ของสะสม และสินค้าต่างๆที่ไม่ผิดกฏหมาย สามารถลงประกาศได้ที่นี่ฟรี และเลือนประกาศได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี สามารถลงได้ทุกหมวดหมู่ กรุณาลงกระทู้โฆษณาฟรีให้ตรงหมวดหมู่

ขอความกรุณาลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรีเป็นภาษาไทย ยกเว้นกรณีต้องการหาลูกค้าชาวต่างชาติสามารถลงประกาศเป็น 2 ภาษาได้

ผู้เขียน หัวข้อ: à»Ô´à¤Åç´ËÅèÍà´ç´ 'à¨ÁÊì' à¹é¹ÇÔè§  (อ่าน 1766 ครั้ง)

Lenovo

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 9
à»Ô´à¤Åç´ËÅèÍà´ç´ 'à¨ÁÊì' à¹é¹ÇÔè§
« เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 12:01:10 PM »


˹éÒµÒËÅèÍÍÂèÒ§à´ÕÂÇäÁè¾Í ËØè¹Âѧµéͧ¿ÔµáÅÐà¿ÔÃìÁãËéÊÁà»ç¹ªÒªҵÃÕ´éÇ ÊÓËÃѺ¾ÃÐàÍ¡ÁÒáç 'à¨ÁÊì-¨ÔÃÒÂØ µÑé§ÈÃÕÊØ¢' ËÃ×Í·ÕèÊÒÇæ ÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ㹺·ºÒ· '¤Ø³ªÒ¾زÔÀÑ·Ã' ˹Öè§ã¹ÊØÀÒ¾ºØÃØɨرÒà·¾ ·Õèà¾Ô觻Դ©Ò¡·Ò§¨Íá¡éÇä»àÁ×èÍäÁè¹Ò¹ÁÒ¹Õé

˹ØèÁà¨ÁÊì à¼Âà¤Åç´ÅѺ㹡ÒôÙáŵÑÇàͧÇèÒ áÁé¨ÐäÁèä´éºÓÃاÃèÒ§¡ÒÂà»ç¹¾ÔàÈÉ à¾×èÍàÊÃÔÁãËéµ¹àͧËÅèÍàËÅÒ áµèÊÔ觷Õè¢Ò´äÁèä´éÊÓËÃѺà¢Ò ¡ç¤×Í¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ

à¨ÁÊìàÅèÒ¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒôÙáŵÑÇàͧãËéÁÕÊØ¢ÀÒ¾´ÕÇèÒ "ÍÂèÒ§áá¤ÃѺ´×èÁ¹éÓàÂÍÐæ à¾ÃÒйéÓà»ç¹ÊÔè§ÊӤѭ áÅéÇ¡çµéͧÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò´éÇ ÊèǹÁÒ¡¼Á¨Ðà¢éÒÂÔÁä»ÇÔ觤ÃѺ"

àÁ×èͶÒÁÇèÒ ä»ÇÔ觺èÍÂá¤èä˹ à¢ÒµÍºÇèÒ "¡çáÅéÇáµè¶éÒÁÕàÇÅÒÇèÒ§ ¶éÒà»ç¹ä»ä´é ·Ø¡Çѹ¡ç¨Ð´Õ¤ÃѺ(ÂÔéÁ)"

Êèǹ¡ÃÐáÊ¡ÒÃãªéâ«àªÕÂÅà¹çµàÇÔÃì¡·Õè¡ÓÅѧÁÒáçÍÂèÒ§ÍԹʵÒá¡ÃÁ (äͨÕ) ·Õè´ÒÃÒá·º·Ø¡¤¹¨ÐµéͧÁÕ à¢ÒãËéÁØÁÁͧÊÑé¹æ ÇèÒ ¡ÒÃàÅè¹äÍ¨Õ ÊÓËÃѺà¢ÒäÁèä´éÁÕËÅÑ¡ÇèÒ¨Ðâ¾ÊµìËÃ×ÍäÁèâ¾ÊµìÍÐäà ¶éÒà»ç¹àÃ×èͧÍ×è¹æ ËÃ×ͤ¹Í×è¹ ¤§äÁèâ¾Êµì

“Áѹà»ç¹¾×é¹·ÕèÊèǹµÑǢͧàÃÒ¨ÃÔ§æ ÊèǹÁÒ¡¡çàŨÐâ¾ÊµìàÃ×èͧµÑÇàͧ¤ÃѺ(ÂÔéÁ)" à¢Ò¡ÅèÒÇ·Ô駷éÒÂ

 
·ÕèÁÒ : ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìä·ÂÃÑ°
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/interview/35451

 

Sponsored Site : Sonic Run: Internet Search Engine

ที่นี่คือ เว็บบอร์ดลงโฆษณาฟรีสามารถลงโฆษณาฟรี โพสกระทู้ได้ฟรีทุกหมวดหมู่ และสามารถเลื่อนประกาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรุณาลงประกาศเป็นภาษาไทย ยกเว้นกรณีต้องการหาลูกค้าชาวต่างชาติอนุญาติให้ลงประกาศเป็น 2 ภาษาได้

ฟอรั่มนี้เป็นเพียงสถานที่ในการลงประกาศขายสินค้า และบริการด้านต่างๆ เท่านั้น หากมีความเสียหายของ โฆษณา ตัวสินค้า หรือบริการที่ลงประกาศ ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะต้องตกลงกันเอง ทางเราไม่ขอรับประกันใดๆทั้งสิ้น

ขอความร่วมมืองดเว้นการลงโฆษณาฟรีสินค้าและบริการสื่อลามก หรือผิดศีลธรรมหากไม่จำเป็น และกรุณาลงกระทู้โฆษณาฟรีให้ตรงหมวดหมู่ของโฆษณานั้นๆ

Copyright © 2015-2018 โพสแล้วรวย ลงประกาศฟรี โปรโมทเว็บฟรี market.makemoneythai44.com เว็บบอร์ดนี้ลงประกาศฟรี All rights reserved